zzhzzh
路人甲
路人甲
 • 注册日期2003-07-28
 • 发帖数195
 • QQ
 • 铜币972枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
20楼#
发布于:2004-07-22 13:28
<P>我的:QQ:249778885</P><P>MSN:zhonghuizhang@hotmail.com</P>
QQ:249778885 MSN: zhonghuizhang@hotmail.com EMAIL:zzhgiszzh@163.com
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
GISHERO
论坛版主
论坛版主
 • 注册日期2004-07-20
 • 发帖数170
 • QQ
 • 铜币484枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
21楼#
发布于:2004-07-29 08:59
<P>到!到!到!</P><P>老大工作证咋整的?</P>
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
zjtgis
论坛版主
论坛版主
 • 注册日期2003-12-01
 • 发帖数405
 • QQ
 • 铜币1228枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
22楼#
发布于:2004-08-09 11:11
<P>我刚上任,请多关照啊!</P><P>QQ:247008241</P><P>Email:<a href="mailtzjt2008@tom.com" target="_blank" >zjt2008@tom.com</A></P>
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
sztk2001
路人甲
路人甲
 • 注册日期2004-07-08
 • 发帖数244
 • QQ
 • 铜币2枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
23楼#
发布于:2004-08-09 17:10
<P>啊,我来啦,虽然我报到太晚,不过……,呵呵!</P>
<P>QQ:281876612</P>
<P>Email:<a href="http://www.gisempire.com/bbs/mailtsztk2001@163.com" target="_blank" ><FONT color=#000000>sztk2001@163.com</FONT></A></P>
<P>MSN:  <a href="http://www.gisempire.com/bbs/mailtsztk2001@hotmail.com" target="_blank" ><FONT color=#000000>sztk2001@hotmail.com</FONT></A></P>
[此贴子已经被作者于2004-8-9 17:21:32编辑过]
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
bluewood_cn
路人甲
路人甲
 • 注册日期2004-04-19
 • 发帖数118
 • QQ
 • 铜币551枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
24楼#
发布于:2004-08-12 16:13
<P>bluewood 初来咋到, 还请多多关照。</P><P>QQ : 50928998</P>
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
tyx520
路人甲
路人甲
 • 注册日期2004-08-19
 • 发帖数4
 • QQ
 • 铜币108枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
25楼#
发布于:2004-08-20 09:19
我来晚了 呵呵  最近挺忙的
留下联系方式 QQ:79016763  MSN/E-MAIL: <a href="mailttang_yx813@hotmail.com" target="_blank" >tang_yx813@hotmail.com</A>
顺祝大家工作愉快 我们一起进步
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
liu76xt
论坛版主
论坛版主
 • 注册日期2004-05-26
 • 发帖数262
 • QQ
 • 铜币499枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
26楼#
发布于:2004-08-21 10:08
<P>来了,都来了吗?</P>
<P><a href="mailtliu76xt@126.com" target="_blank" >liu76xt@126.com</A></P>
<P>QQ:157041948</P>
<img src="images/post/smile/dvbbs/em11.gif" /><img src="images/post/smile/dvbbs/em11.gif" />
| ------------- | 白云悠悠矶头月涌千骏过, 往事渺渺江上风情一燕来。 | ------------- | [img]http://www.gisempire.com/bbs/showimg.asp?BoardID=3&filename=2004-9/200491972356282.gif[/img]
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
lixaokui
路人甲
路人甲
 • 注册日期2003-12-25
 • 发帖数768
 • QQ28796446
 • 铜币27枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
27楼#
发布于:2004-08-24 10:20
<P>我也到啦。QQ:28796446 Email:lixaokui@163.com</P>
西门吹血,有了鼓风机,就不用吹啦!
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
水立方
论坛版主
论坛版主
 • 注册日期2004-08-24
 • 发帖数142
 • QQ
 • 铜币60枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
28楼#
发布于:2004-09-10 17:06
<P>我说留个声:</P><P>QQ:23653496</P><P><a href="mailtcqy6148@sina.com" target="_blank" >e-mail<FONT color=#000000>:</FONT>cqy6148@sina.com</A></P>
[IMG]http://www.gisempire.com/bbs/showimg.asp?BoardID=3&filename=2004-9/200491972432567.gif[/IMG]
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
enyuan
卧底
卧底
 • 注册日期2003-08-09
 • 发帖数164
 • QQ
 • 铜币634枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 银元0个
 • GIS帝国居民
29楼#
发布于:2012-11-16 11:23
<p>好久没有来了。</p>
http://www.gisempire.com/bbs/showimg.asp?BoardID=3&filename=2004-5/2004525153322727.gif
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
上一页 下一页
游客

返回顶部